Dr. E. Aslı Aktı | Okul Sağlığı Hizmet Uygulamaları
15904
post-template-default,single,single-post,postid-15904,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Okul Sağlığı Hizmet Uygulamaları

Okul Sağlığı Hizmet Uygulamaları ve İstanbul’da Bir İlköğretim Okulu’ndaki Deneyimler

Ülkemizde çürük ve periodontal hastalık prevalansı, ilköğretim evresi olan 6-15 yaşları arasında belirgin artış gösterdiğinden sağlığı koruyucu ve geliştirici okul sağlığı programları içinde ağız diş sağlığı uygulamalarının yer alması gereklidir. Bu çalışma ilköğretim evresindeki çocukların sağlığını etkili okul sağlığı hizmetleriyle iyileştirmeye yönelik bir uygulama modeli geliştirmek amacıyla İ.Ü.Çocuk Sağlığı Enstitüsü tarafından düşük sosyoekonomik düzeyde çocukların öğrenim gördüğü  Kağıthane Ferit Aysan İlköğretim Okulu’nda 1999-2003 yılları arasında yapıldı. Toplam 503 çocuk çalışmada yer aldı. Genel tıbbi muayenelerin yanısıra ağız diş sağlığı muayeneleri de yapılarak çürük, dolgulu ve  çekilmiş süt ve kalıcı diş sayısı, malokluzyon ve diş fırçalama alışkanlığı formlara kaydedildi. Bu çalışmada ağız diş sağlığı sorunlarının en sık rastlanan sağlık sorunu olduğu tespit edildi. Varolan sağlık sistemi içinde sevkler yapılarak, sosyal güvencesi olmayanlar için de tedavi olanağı sağlandı, sevklere uyum izlendi.Veli ve çocuklar için sağlık eğitimi yapılarak eğitim materyali ile desteklendi ve  her çocuğa bir diş fırçası  ve bir diş macunu verildi.Yüksek risk grubundaki çocuklara ayda 1 kez olmak üzere % 1.1lik NaF jeli topikal olarak uygulandı. Okul sağlığı hizmeti programlarında sağlık eğitiminin yer alması gereklidir, veliler ve öğretmenlerin eğitim sürecine katılımları eğitimin etkinliğini arttırmaktadır ve sağlık eğitiminin pekiştirilmesinde yardımcı sağlık personelinden destek alınabilir.

Oral Health in School Health Project and Experiences From An Elemantary School In Istanbul

In our country, as tooth decay and gum disease prevalance  increases prominently between 6-15 year olds, oral health applications must take place in school health projects. The aim of this study is to develop an application model for promoting student’s health and took place in an elementary school in Kagıthane district of Istanbul where the students come from families with low socioeconomic status, between 1999-2003, by Istanbul University Institue of Child Health. 503 children took place in the study. Besides general medical examination, oral health examinations included decayed, missing and filled teeth, malocclusions and brushing habits. The most often health problems were related to oral health. Referrals were done by using the existing health insurance system and compliance was screened and treatment options obtained for the children those not have any social security. Oral health education was carried out that is directed to children and their parents as well, and supported by indirect educational material and toothbrush and toothpaste were given all of children. %1.1 NaF gel was applicated topically to the children whose in the high-risk group, monthly. Oral health education must take place in the school health projects and the involvement of the teachers and parents increases the effectiveness of the education and this can be  supported  by assistant health professionals.